Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối API với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12.8% 14.6% 15.3% 14.6% 14.6% 14.6% 14.8% 14.4% 14.3%
Đại lý 12.6% 14.4% 15.1% 14.4% 14.4% 14.4% 14.6% 14.2% 14.1%
Đối tác 12.3% 14.1% 14.8% 14.1% 14.1% 14.1% 14.3% 13.9% 13.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%
Đại lý 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%
Đối tác 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.3% 18.3% 18.3% 18.1% 17.8% 14.8% 14.3% 14.3%
Đại lý 17.6% 17.6% 17.6% 17.4% 17.1% 14.1% 13.6% 13.6%
Đối tác 17.3% 17.3% 17.3% 17.1% 16.8% 13.8% 13.3% 13.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3%
Đại lý 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 20.6%
Đối tác 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12.3% 12.3% 8.2% 12.3% 12.3% 12.3% 8.2% 12.3% 12.3%
Đại lý 11.6% 11.6% 7.5% 11.6% 11.6% 11.6% 7.5% 11.6% 11.6%
Đối tác 11.3% 11.3% 7.2% 11.3% 11.3% 11.3% 7.2% 11.3% 11.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.9% 15.9% 15.8% 15.9% 15.9% 15.9% 15.8% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 17.3%
Đại lý 15.2% 15.2% 15.1% 15.2% 15.2% 15.2% 15.1% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 16.6%
Đối tác 14.9% 14.9% 14.8% 14.9% 14.9% 14.9% 14.8% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 16.3%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6%
Đại lý 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9%
Đối tác 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13.2% 13.2% 13.2%
Đại lý 11.8% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 12.5% 12.5% 12.5%
Đối tác 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12.2% 12.2% 12.2%
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điạ chỉ email của bạn.


Tin tức và sự kiện