Người bán Thẻ Giá SL CK
admin VTE 100.000 1 25% Mua